Handelsbetingelser

Handelsvilkår gælder for alle varer som bestilles af privat og firmakunder via hejblomst.dk

Hej Blomst ApS
Dronningens Tværgade 30, 5. sal. tv.
1302 København K 
Danmark

Email info@hejblomst.dk
CVR nr.: 42298468


KOMMUNIKATION
Ved brug af vores website, accepterer du, at al kommunikation med Hej Blomst som udgangspunkt foregår via e-mail.

ABONNEMENT
Ved oprettelse af abonnement binder kunden sig til 4 leveringer, hvorefter abonnementet kan opsiges. Kunden er selv ansvarlig for evt. annullering, oplysning af korrekt adresse samt betalingsoplysninger. Disse skal være Hej Blomst i hænde, senest 2 hverdage før næste leveringsdato, via mail til info@hejblomst.dk

FOR ALLE BESTILLINGER 
Ved ekstreme vejrsituationer så som snestorm og isslag, og ved andre force majeure lignende situationer (herunder andre tilfælde af ekstremt vejrlig, krig, strejke mv.) kan der forekomme uregelmæssigheder i leveringerne, og din bestilling vil blive leveret ved førstkommende lejlighed.

Bemærk, at der kan være dage på året, hvor ovenstående leveringstider ikke kan garanteres.

Alle priser og gebyrer er inkl. moms.

ORDREBEKRÆFTELSE
Efter ordreafgivelse og betaling, modtager du automatisk en e-mail fra Hej Blomst, der bekræfter, at vi har modtaget din ordre. Når varerne er pakket og afsendt fra vores lager, modtager du en pasningsvejledning, som du bør læse. 

BETALING
Betaling for levering trækkes på dit betalingskort samme dag som afsendelse finder sted. Pakker afsendes med vores logistik partner. Kvittering for hvert køb via betalingskort fremsendes pr. email. Der kan desuden altid via din konto på Hej Blomst hjemmeside opnås adgang til ordrehistorik, kvitteringer samt abonnementsinfo. Fragtomkostninger er 39 DKK.
Betaling med Dankort og Visa/Dankort er gebyrfri, men der kan være betalingsgebyr på anvendelse af andre typer kreditkort.

Det anvendte betalingskort skal være købers. Alle betalingskortindehavere er genstand for valideringskontrol og godkendelse fra kortudstederen. Hvis godkendelse ikke er mulig, fritages Hej Blomst for alt ansvar for eventuelle forsinkelser eller manglende levering. Ordren vil som udgangspunkt blive annulleret. Ved brug af udenlandske betalingskort tillægges et gebyr af den samlede købesum. Gebyrets størrelse afhænger af korttype, og fremgår ved check out.

ÆNDRINGER
Hej Blomst forbeholder sig ret til uden forklaring eller varsel, at ændre priser og leveringsbetingelser. Disse ændringer vil dog ikke påvirke ordrer, for hvilke vi allerede har accepteret i form af en kvittering eller faktura pr. e-mail. Hej Blomst forbeholder sig ret til at korrigere prisfejl, som er åbenlyst forkerte. Ændringer kan også ske bagudrettet, da kunder modtager bekræftelse straks efter ordren er lagt og det først er dér nogle fejl bliver opdaget. Vi bestræber os naturligvis på at holde alle priser opdaterede og korrekte hele tiden.

SIKKERHED
Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg når du handler hos Hej Blomst. Vores betalingssystem fungerer i samarbejde med Nets. Alle betalingsdata som sendes mellem browseren og Hej Blomst krypteres. Øverst til venstre i browseren kan du se om en internetside er krypteret. Al kryptering foregår via en SSL-server (Secure Socket Server). Dette betyder, at al information sendes via en sikker forbindelse, og at dine kontooplysninger ikke kan læses af udenforstående.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Hej Blomst påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab, påført på anden måde, ligesom Hej Blomst fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af hjemmesiden har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Hej Blomst er ikke ansvarlig for fejl, eller mangler, ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Hej Blomst som forsætlig eller uagtsom. Hej Blomst kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.
Købelovens ufravigelige mangelsregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.

SÆRLIGE VILKÅR FOR ABONNEMENT
Vi sender dine valgte bundter efter den aftale, der er indgået. Abonnementet kan være med eller uden slutdato. Du skal være over 18 år for at kunne oprette et abonnement. Er du under 18 år, skal vi have dine forældres eller værges samtykke.

Oprettelse af abonnement
Ved køb af abonnement opretter man samtidig en Hej Blomst profil. En Hej Blomst profil indeholder blandt andet brugernavn (e-mailadresse) og adgangskode. Det er disse oplysninger, der skal bruges, hver gang man logger sig  ind på sit abonnement. Det er en betingelse, at man oplyser sin e-mailadresse. Vi sender en kvittering samt bekræftelsesmail med et link til at aktivere profilen på abonnementet.

Opsigelse, ferie eller ændring af abonnement
Du kan når som helst pause eller ændre dit abonnement. Du binder dig dog til et minimum på 4 leveringer ved oprettelse af abonnement. Du kan opsige dit abonnement ved at sende en e-mail til info@hejblomst.dk eller ringe til kundeservice. Vi skal have din opsigelse senest 2 dage før abonnementet skal slutte. Abonnementer med slutdato ophører automatisk ved udløbet af den aftalte periode. Ønsker du at holde pause i dit abonnement eller foretage ændringer, kan dette gøres via din profil på hejblomst.dk eller ved at kontakte kundeservice.

Har du ændringer til din næste levering, kan disse foretages senest 2 dage inden leveringsdatoen. 

Ændring af vilkår
De gældende abonnementsbetingelser vil altid kunne findes på hejblomst.dk.

PRODUKTINFORMATION
Vareinformation i vores webshop er beskrevet så nøjagtigt som muligt. Hej Blomst tager dog forbehold for trykfejl og andre tekniske unøjagtigheder, herunder variationer i stil og farveangivelse. Da vi løbende skifter vores bundter ud vil der være stor variation mellem hvad der ses online og det fremsendte. Vi skifter bundter på ugebasis og gør vores bedste for at finde et bredt og varieret udvalg. 

HÅNDLAVEDE PRODUKTER
Størstedelen af Hej Blomsts varer kommer direkte fra de gartnerier vi samarbejder med. Vi har valgt de smukkeste og mest friske blomster. Bemærk at der kan forekomme små forskelligheder ved unikke blomster. 

VÆRNETING OG LOVVALG
Ethvert tvistemål mellem køber og Hej Blomst, herunder fortolkning af Hej Blomst handelsvilkår, afgøres af Sø- og Handelsretten i København i henhold til dansk lovgivning.

OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER
En klage over en vare købt hos Hej Blomst kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. 
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse info@hejblomst.dk

BILLEDER
Har du brug for billeder og logo er du velkommen til at skrive til os på presse@hejblomst.dk 

OPHAVSRET
Hej Blomst ApS har ophavsret på alt indhold på hejblomst.dk

Persondatapolitik

1. GENERELT
1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Hej Blomst ApS indsamler og behandler oplysninger om dig.
1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Hej Blomst ApS ´s hjemmeside, www.hejblomst.dk
1.3 Hej Blomst ApS er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Hej Blomst ApS skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. Hej Blomst ApS INDSAMLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
2.1 Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?
2.1.1 Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse og informationer om din computer med henblik på at optimere konverteringen på hjemmesiden, forbedre denne og foretage målrettet markedsføring.
2.1.2 Når du køber et produkt på hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret med det formål at kunne levere produkter til dig og til brug for opfyldelse af vores bogføringsmæssige forpligtelser.
2.1.3 Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, afgiver du dit udtrykkelige samtykke til, at vi må indsamle de oplysninger som du giver til os, fx navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
2.1.4 Vi bruger de oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet til direkte markedsføring, herunder for at kunne informere dig om vores produkter og nyheder.
2.2 Hvad er grundlaget for indsamlingen?
2.2.1 Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.1, er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen af denne samt tilbyde dig relevante tilbud.
2.2.2 Vi bruger kun din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering.
2.2.3 Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.2, er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig. (Persondataforordningens artikel 6, stk 1, litra b)
2.2.4 Vi indsamler kun de i pkt. 2.1.3 nævnte oplysninger, hvis du afgiver dit udtrykkelige samtykke hertil. (Persondataforordningens artikel 6, stk 1, litra a)

3. BRUG AF DATABEHANDLERE
3.1 Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af hjemmesiden fx bistår vores leverandører os i forbindelse med udførelse af målrettet markedsføring og forbedring af hjemmesiden. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.
3.2 En af disse databehandlere, Google Analytics v/Google Inc, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

4. DINE RETTIGHEDER
4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
4.2 Indsigtsretten
4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@hejblomst.dk sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.
4.3 Retten til berigtigelse
4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
4.3.2 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.
4.4 Retten til sletning
4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke til din tilmelding til vores nyhedsbrev. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
4.6 Retten til dataportabilitet
4.6.1 Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med:
● at du køber et produkt af os, jf. pkt. 2.1.2, eller
● at du afgiver dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, jf. pkt. 2.1.1, eller
● at du afgiver dit samtykke til tilmelding til vores nyhedsbrev, jf. pkt. 2.1.3.
4.7 Retten til indsigelse
4.7.1 Du har til enhver tid ret til af særlige grunde at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen heraf, jf. pkt. 2.1.
4.7.2 Du har desuden til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi behandler med henblik på direkte markedsføring, jf. pkt. 2.1.1.
4.7.3 Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.
4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke
4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, jf. pkt. 2.2.2, og dit samtykke til tilmelding til vores nyhedsbrev, jf. pkt. 2.1.3. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan være berettiget til at fortsætte behandlingen, jf. pkt. 2.2.4. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom.
4.8.2 Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på info@hejblomst.dk.
4.9 Retten til at klage
4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

5. SLETNING AF PERSONDATA
5.1 Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 5 år efter afslutning af dit kundeforhold hos Hej Blomst ApS.
5.2 Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail, vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke, medmindre vi er berettiget til at fortsætte behandlingen, jf. pkt. 2.
5.3 Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, vil dine oplysninger blive slettet.

6. SIKKERHED
6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. KONTAKTOPLYSNINGER
7.1 Hej Blomst ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte:

Hej Blomst ApS
Dronningens Tværgade 30, 5. sal. tv.
1302 København K 
CVR: 42298468

E-mail: info@hejblomst.dk

8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
8.1 Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Så længe vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden.

9. VERSIONER
9.1 Dette er version 1 af Hej Blomst ApS´s persondatapolitik dateret den 30 Januar 2021.

Forsendelse
LEVERING

Vi leverer til hele Sjælland. Vores leveringspris er 49 kr.

hejblomst.dk leverer i tirsdag og torsdag aften med Burd Delivery mellem 18.00-22.00 og onsdag og fredag med Postnord i dagstimerne.

Levering

hejblomst.dk leverer i hele landet.

Når du bestiller, kan du vælge hvilken dag du ønsker levering. Vi tager forbehold for uforudsete forhindringer, så som trafik- og vejrforhold og andet, der gør, at chaufførerne måtte blive forsinkede. På leveringsdagen
, modtager du en SMS med leveringsinformation af din ordre. 

HUSK at angive i din bestilling hvor vi må stille dine varer, hvis du ikke er hjemme.
Er dette ikke oplyst, vil vi prøve at ringe dig op, så vi kan aftale hvor vi kan stille dine blomster. En sådan aftale betyder, at det er dit ansvar og hejblomst.dk kan derefter ikke garantere eller holdes til ansvar for evt. skader eller forringelse af kvalitet samt levetid af blomsterne.

Er du ikke hjemme vil hejblomst.dk stille varerne på den anviste lokation. Det er dit ansvar, at der er fri adgang, at lokationen ikke bryder loven.
Hvis vi ikke kan få adgang til anviste lokation, 
vil vi prøve at ringe dig op, så vi kan aftale hvor vi kan stille dine blomster. 

Det er dit ansvar at sørge for oplyste leveringsadresse er korrekt. Stemmer Navn samt adresse, nr. og evt. etage ikke overens, leverer vi ikke varen. Er det ikke muligt for vores chauffør at komme til adressen, vil vi prøve at ringe dig op og aftale nærmere. Er du ikke til at træffe på oplyst tlf. nr. tager vi varen med retur til hejblomst.dk lager. Du vil i så fald blive opkrævet for hele beløbet samt fragt.

Venligst bemærk at hejblomst.dk ikke længere kan garantere for varens kvalitet samt holdbarhed.

Ønsker du dine varer skal leveres igen, opkræves du fragt til din zone. Kontakt venligst info@hejblomst.dk 

Tyveri, hærværk eller andre hændelser.
Når varerne er afleveret på det aftalte sted overgår ansvaret for varerne til dig. hejblosmt.dk påtager sig intet ansvar for tyveri, hærværk eller andre hændelser, der måtte overgå varerne efter levering.

Temperaturen
hejblomst.dk fralægger sig alt ansvar hvis temperaturen overskrider 20 grader eller under 0 grader.

Fragtomkostninger
Vi leverer med Burd Delivery og Postnord og fragtprisen er fast uanset bundter 49 dkk